Funcionament

Funcionament Espai Migdia

Actualment l’espai migdia s’organitza en un sistema de cooperació interedats, es a dir, a l’hora de dinar comparteixen taula nens i nenes de diferents edats. Els nostres principals objectius amb el canvi de funcionament eren intentar proporcionar un ambient més relaxat, assegurar que tots els infants es mantenien a taula un temps mínim prudencial que afavoreixi una correcte digestió i millorar l’atenció als nens i nenes de p4 que d’aquesta forma compten amb una atenció més personalitzada, un monitor per cada dos nens. Les taules estan formades per dos nens/es de cada classe des de p4 a 6é i cada monitor és referent de dues taules. Per altre banda cada grup classe té un monitor referent, aquest monitor comparteix menjador amb els nens de la seva classe per tal de facilitar el seguiment i la posterior avaluació de cada infant. És per aquest motiu que vam decidir fer la divisió de torns segons la línia del grup, ja que d’aquesta manera asseguràvem que el monitor referent de classe compartís l’hora del dinar amb la seva classe.

Els torns s’organitzen de la següent forma:

1er torn: línia B de 12:30 a 13:30

2on torn línies A i C de 13:30 a 14:30

Oferim activitats durant l’estona d’esbarjo, de 12:40 a 13:20 per les classes de les línies A i C i de 14:00 a 14:40 per les classes de la línia B.  Amb aquestes activitats la nostra intenció és dinamitzar les estones de temps lliure amb una oferta educativa diversa que pugui satisfer els interessos de tots els infants adaptada al món del lleure.

Per altra banda, els nens i nenes de p3 tenen un funcionament diferent que els hi proporciona un ambient més relaxat i facilita l’adaptació inicial. Des del primer dia dinen a les seves pròpies classes amb el monitor referent i un monitor de reforç per classe per assegurar l’atenció que necessiten. El seu horari de dinar es de 12:30 a 13:30 i seguidament es dirigeixen a fer la migdiada fins les 14:35 aproximadament.

menjador (3)