Equip humà

Equip migdia escola La Maquinista 21-22
Equip de coordinació