Normativa de l’Acollida matinal i la Ludoteca de tarda

Aquest curs degut a les mesures de prevenció per el COVID-19, l’acollida i la ludoteca es duran a terme a la zona del gimnàs i el pati petit de l’escola.

Horaris:

L’horari del servei d’acollida és de 7:45 a 9:00 del matí o bé de 8:30 a 9:00 del matí.

Els horaris durant aquest curs seran estables:

  • Acollida: la porta s’obrirà a les 7.45h, 8.00h, 8.15h i 8.30h
  • Ludoteca: s’obrirà la porta a les 17.30h durant el mes de setembre. A partir del mes d’octubre hi poden haver canvis, us anirem informant, per tal de coordinar les sortides amb les extraescolars.

Normes de funcionament:

Els dies de treball són els indicats segons els dies lectius del calendari escolar del centre.

Els dies triats sempre han de ser els mateixos. Per exemple, 3 dies que sempre siguin els dilluns, dimecres i divendres. A final de mes les famílies poden canviar l’opció triada pel mes següent. Si no hi ha l’opció de pagar com esporàdic.

Els preus de les activitats són mensuals, independentment del número de sessions lectives que tingui un mes.

Per fer ús del servei és necessari ser soci de l’AFA.

Els rebuts seran carregats al compte bancari indicat en el full de la matrícula entre l’1 i el 10 de cada mes (és possible que en el primer mes d’activitats el rebut pugui ser carregat en dates posteriors a les indicades).

Si es produeixen devolucions de rebuts, aquests seran carregats amb 3,00 euros per les despeses bancàries. En cas d’acumular 2 mesos impagats, no es podrà deixar als infants a l’acollida.

Es considera facturat sempre que el nen/a hagi assistit 1 dia durant el mes.

Per canvis, consultes o baixes s’han de comunicar el mes anterior al que es produeixen enviant un correu electrònic a: acollida@escolalamaquinista.cat i afa@escolalamaquinista.cat

Forma de matriculació:

Els pares els poden matricular com a:
• Fixos de forma setmanal de 5, 4, 3 o 2 dies fixos a la setmana.
• També els poden deixar eventualment els dies que els facin falta. En aquest cas poden portar el nen o la nena al servei i pagar en efectiu l’import d’aquell dia al monitor.

Trobareu en aquests enllaços els formularis d’inscripció a l’Acollida matinal i la Ludoteca de tarda:

Formulari d’inscripció a l’Acollida matinal.

Formulari d’inscripció a la Ludoteca de tarda.

Què es fa?

• A l’activitat es permet l’esmorzar dels nens.
Es recomana que sigui alguna cosa lleugera (sucs, tetrabrick de llet, petit entrepà, magdalenes, etc.) ja que recordem que posteriorment els nens/es ja faran l’esmorzar a l’escola en el temps del pati.
• En acabar i depenent del dia i les condicions atmosfèriques els nens:
Fan activitats d’aula de tipus relaxat (jocs de taula, puzles, etc.) o fan activitats de pati.
CONTA CONTES: Lectura de diferents contes infantils amb l’objectiu de motivar l’interès per la lectura, potenciar la relaxació, fomentar la seva creativitat i imaginació.
JOCS DE TAULA: Els jocs de taula ens ajuden a passar una estona divertida amb els companys, aprendre a respectar regles i a jugar en grup.
JOCS POPULARS: Diferents jocs populars tant d’interior i d’exterior per fomentar la participació, el joc col·lectiu i l’esbarjo.
LA LUDOTECA: Aquest espai dedicat al joc d’interior on es fomenta la relació, i la imaginació dels nens i les nenes.

A les 9:00 h es fa l’entrega dels alumnes als mestres.